GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

2020. március 31-ig pályázható a 100%-os támogatású igen kedvelt felhívás

A pályázat célja: a 25 év alatti, OKJ-s végzetséggel rendelkező fiatalok gyakornoki foglalkoztatásának támogatásával a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatása min. 9 hónapig bérköltség támogatással és min. 4,5 hónapig továbbfoglalkoztatással.

A pályázatokat a vállalkozók 2016. augusztus 1. és 2020. március 31. között nyújthatják be, a foglalkoztatás legkésőbb 2021. július 31 tarthat.

Az 1 főre jutó bértámogatás a mindenkori garantált bérminimum összege (2019-ben bruttó 195.000 Ft), maximum bruttó 250.000 Ft, és a munkabér a továbbfoglalkoztatási időszak alatt sem csökkenhet.

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 

 1. Gyakornokok foglalkoztatása
  1. 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában,
  2. iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket (nem mind esetben feltétel a munkakörnek megfelelő végzettség, tehát pl. gumiszerelőnek felvehető szakács végzettségű fiatal is, ha egyébként alkalmas és képes megtanulni a munkaköri feladatokat; de például szakácsnak csak szakács végzettségűt lehet felvenni, mert ez esetben a meglévő képesítés jogszabályi alapkövetelmény)
  3. a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
  4. felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
  5. a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, vagy a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását (Ifjúsági Garancia igazolás ez esetben is kell alkalmazást megelőző dátummal)
  6. járási Hivataltól bértámogatásban nem részesülhet vagy az Ifjúsági Garancia programban a megelőző 12 hónapban bértámogatásban nem részesülhetett
  7. munkaviszonyt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni.
  8. a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt kell kötni, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket
  9. a munkáltató a gyakornokkal történő munkaviszony létrejöttéről a szakképzési centrumot 10 munkanapon belül elektronikus formában értesíti
  10. munkaviszony megszűnésének eseteit a pályázati felhívás részletesen leírja 
  11. elszámolható munkabér: minimum az aktuális garantált bérminimum (2019-ben 195.000 Ft) – maximum 250.000 Ft (lehet több, de az önerő)
  12. további elszámolható költségek: munkába járás, étkezési hozzájárulás járulékkal, cafetéria, ruhapénz – ha egységes szabályzat van rá a munkáltatónál

 

 1. Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása
  1. A vállalkozó vagy alkalmazottja
  2. Segít, értékel (teljesítményértékelés), dokumentál (előrehaladási napló) és kapcsolatot tart
  3. 5 millió Ft támogatási összeg felett köteles a területileg illetékes szakképzési centrum által meghatározott személyes együttműködésre (legalább 2 dokumentált alkalom)
  4. legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember, és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezik a támogatást igénylőnél
  5. 1-3 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 4-6 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati kapcsolattartó, 7-nél több gyakornok esetében legfeljebb három vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható el a személyi jellegű ráfordítása
  6. előrehaladási naplót a területileg illetékes szakképzési centrum, illetve a Támogató felé legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 5. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő hónap végéig.
  7. elszámolható max havi bruttó 80.000.-Ft (bérköltség, számfejtett megbízási díj, vállalkozói kivét, járulékok)
 2. Adminisztrációs tevékenység
  1. átalány alapú költség, nem kell dokumentálni (személyi költség max. 15%-a)
 3. Kötelezően elírt nyilvánosság, tájékoztatás
 1. átalány alapú költség, nem kell dokumentálni (személyi költség max. 15%-a)

 

Választható tevékenységek:

 

 1. Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
 2. Eszközök, immateriális javak beszerzése (gyakornoki munkahely kialakításához)
  1. eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra aktiválni kell
  2. 3 árajánlat 300.000 Ft feletti beszerzés esetén
  3. anyagköltség max 300.000.-Ft/gyakornok (pl. munkaruha, munkavédelmi felszerelés, kis értékű eszköz 100.000.-Ft-ig)
  4. egyéb beruházások munkavégzéshez kapcsolódóan – teljes elszámolható költség max 25%-a (pl. eszközök, íróasztal, szék, szekrény, polc..; szoftverek TESZOR-lista szerint) –Csak ÚJ eszköz!!!! Jótállás és szavatosság!!!

 

 1. Infrastrukturális és ingatlan beruházás (gyakornoki munkahely kialakításához)
  1. Nem engedélyköteles vagy építési engedéllyel rendelkező beruházás
  2. 3 árajánlat
  3. max 25%, illetve építésnél max 10%

 

 1. Megváltozott munkaképességű személy esetén munkába járás vagy a munkavégzésben segítő személy foglalkoztatása
  1. Határozat vagy orvosi vélemény alapján
  2. Csak a dokumentált segítés idejére

 

A leendő gyakornok akkor alkalmas tehát, ha

 • a munkaviszony megkezdésekor 25 évnél fiatalabb,
 • az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítése van, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket, vagyis nem lehet felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítésű,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem tanul, és nem is dolgozik,
 • nincs felsőfokú végzettsége vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettsége,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban,
 • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben - a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően - igazoltan regisztrált. (A regisztráció alátámasztására a Járási Hivatal által kiadott Igazolás szolgál.)

 

A gyakornokok foglalkoztatásának feltételei:

 • A foglalkoztatás formája csak munkaviszony lehet, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztrációjának. Támogatást lehet igényelni olyan munkaviszonyra is, amelynek kezdete legfeljebb 30 nappal előzi meg a támogatási kérelem benyújtását.
 • A projekt teljes időtartamára (min. 9 hónap + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidőre kell munkaviszonyt létesíteni.
 • A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkáltatónak és a gyakornok(ok)nak a támogatott projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket.
 • A munkaszerződésben is fel kell tüntetni a támogatott projekthez kapcsolódó kötelességeket: a 9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kikötése és együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval.
 • Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, pl. lakcímváltozás (azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok) miatt munkáltatói azonnali hatályú felmondással, vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható.
 • A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban (min. 4,5 hónap) a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére, vagyis a foglalkoztatás ideje alatt (min. 9 + 4,5 hónap) a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.

 

Főbb előírások:

 • támogatási összeg 2.300.000 Ft – 30.000.000.-Ft/pályázat
 • az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 15 millió Ft (támogatási előleg kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani)
 • egyszeri elszámolás esetén előleg igénylésére nincs lehetőség
 • pályázat benyújtható: 2016. augusztus 1-től 2020. március 31-ig
 • támogatási intenzitás: 100 %
 • legalább 1 teljes (365 nap) lezárt üzleti év
 • min. 1 fő az éves statisztikai állományi létszám a megelőző teljes, lezárt üzleti évben
 • mikro- és KKV pályázhat
 • saját tőke nem lehet negatív és nem csökkenhet a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá
 • projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg a mérlegfőösszeget/árbevételt/adóalapba beszámított bevételt
 • nincs végrehajtási eljárás folyamatban ellene
 • a gyakornoki munkaszerződés - saját felelősségre - a pályázat benyújtását követő napon megköthető

 

Kizáró okok:

 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.

 

A támogatásban részesülő vállalkozások által elszámolható bér jellegű költségek:

 • a gyakornok bérköltsége járulékokkal együtt: minimum a mindenkori garantált bérminimum összege (2019-ben bruttó 195.000 Ft), maximum bruttó 250.000 Ft,
 • a munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek (munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók abban az esetben, ha a vállalkozás egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.)
 • A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésére segítő személy foglalkoztatása.

 

A gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb szempontok:

 • Egy gyakornok csak egyszer vonható be és csak egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.
 • Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni.
 • Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően, akár próbaidő alatt, a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik,a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató új gyakornokot alkalmazhat, de maximum a támogatási időszak alatt 2 alkalommal történhet ilyen módosulás. Ez esetben a korábbi gyakornokokra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új gyakornokkal kötött munkaszerződésben rögzítendő gyakornoki idő minimum a támogatott időszakból hátralévő időtartam. A kötelező továbbfoglalkoztatás időtartama azonban ebben az esetben is a támogatott időszak fele, azaz 4,5 hónap. A projektmegvalósítás időtartama gyakornokcsere esetén is legfeljebb 18 hónap lehet.
 • A pályakezdőt a gyakornoki időszak alatt munkájában a vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatja, szakmai előrehaladásáról előrehaladási naplót vezet.
 • A gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó, megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a gyakornokot segítő személy foglalkoztatásának helyszíne ugyanaz a helyszín kell, hogy legyen. A munkaszerződésekben szükséges rögzíteni a munkavégzés helyét.

 

Területi korlátozás:

 • A megvalósítási helyszín Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókban lehet.
 • A Közép-Magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik az előbb felsorolt régiók egyikében.

 

A foglalkoztatás igazolására szolgáló dokumentumok:

 • az Ifjúsági Garancia Programban való regisztrációt szolgáló igazolás,
 • aláírt munkaszerződés és munkaköri leírás, amely tartalmazza a munkavégzés helyét,
 • a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő lakóhely vagy tartózkodási helyének igazolása,
 • a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása,
 • a munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.
 • a felsorolt dokumentumoknak a tényleges a projekthelyszínen kell rendelkezésre állnia.

 

Benyújtandó dokumentumok a pályázathoz:

 • Igazolás a Szakképzési Centrummal való kapcsolatfelvételről (aláírt, szkennelt, pdf/tif formátum)
 • egyéni vállalkozónál vállalkozói igazolvány vagy Hatósági Igazolás
 • jóváhagyott éves beszámoló (ha nincs feltöltve az e-beszámoló oldalra) vagy SZJA-bevallás
 • éves beszámoló jóváhagyását igazoló dokumentum (cégszerűen aláírt közgyűlési/taggyűlési jegyzőkönyv, határozat másolata)
 • Minden 300 000 Ft egyedi összköltséget meghaladó költségtétel (beruházás és igénybevett szolgáltatás) alátámasztására 3 db, érvényes egymástól független árajánlatadók által kiállított árajánlat csatolása szükséges
 • hivatalos képviselő aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta
 • NAV létszám adatlap (1629-A-02-02 és 1729-A-02-02) vagy belső munkaügyi nyilvántartás a megelőző 2 lezárt üzleti év statisztikai létszámáról
 • ingatlan és infrastrukturális beruházás esetén megállapodás az osztatlan közös tulajdon használatáról és tulajdonostársak nyilatkozata (ha van ilyen)
 • bérleti szerződés, bérbeadó hozzájárulása
 • építési engedély vagy nyilatkozat építési engedély mentességről
 • építési tervdokumentáció
 • nyilatkozat tanulószerződésről az elmúlt 3 évben (ha volt)
 • vállalati kapcsolattartók önéletrajza, aláírva